Kontakt

Ośrodek Wypoczynkowy „Swierkowa Skarpa”
Przerwanki 30A, 11-610 Pozezdrze
tel. 87 421 70 15       511 769 837

email:  owskarpa@wp.pl

Wyślij do nas wiadomość:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Wpisz kod:captcha

 

Regulamin Ośrodka:

 

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego

Świerkowa Skarpa w Przerwankach

 

I.

Zasady wynajmu

1.

Dobę w Ośrodku Wypoczynkowym

rozpoczynamy o godz. 15.00, kończymy o godz. 09.30. Zmiana godzin

doby hotelowej możliwa jest wyłącznie w uzgodnieniu z pracownikami recepcji.

2.

Dokumentem upoważniającym do korzystania z usług w naszym Ośrodku jest dowód

wpłaty potwierdzający zapłatę zadatku na rachunek bankowy oraz potwierdzenie

rezerwacji.

3.

Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu ( gotówką) winno nastąpić najpóźniej

w

drugim dniu przyjazdu.

4.

Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności personelu Ośrodka.

5.

Ilość osób zakwaterowanych w domkach/pokojach nie może przekraczać ilości osób

zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania

w

domku osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana

II. Zasady korzystania z obiektu

6.

Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień

niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w

sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników ośrodka.

7.

Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco

pracownikom recepcji. Usterki będą na bieżąco usuwane przez konserwatora.

8.

Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy

zgłaszać bezpośrednio pracownikom recepcji, niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny

zgłoszenia. Reklamacje będą rozstrzygane na bieżąco.

9.

Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, a będące na

wyposażeniu domków wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

10.

Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.

11.

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty

wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej

z

zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku. Ośrodek nie ponosi

odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza domkiem, w tym na tarasie.

12.

Cisza nocna w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.

 

13.

Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do

jakiegokolwiek odszkodowania.

14.

Na terenie ośrodka zabronione jest:

a) zakłócanie

spokoju i wypoczynku, w tym odtwarzanie głośnej muzyki,

b) palenie ognisk,

c) nieprzyzwoite, wulgarne zachowania,

d) zabrania się wystawiania mebli poza obręb werandy

e) zaśmiecania i zabrudzanie ośrodka

.

15.

W domkach zabrania się smażenia ryb.

16.

Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do

opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.

17.

Osoby nie będące Wczasowiczami Ośrodka

, a przebywające w nim po godz.

22:00

zobowiązane są do jego opuszczenia. Ewentualny dłuższy pobyt winien zostać zgłoszony

pracownikom recepcji.

18.

Zezwalamy na pobyt w Ośrodku zwierząt domowych, po uprzednim zgłoszeniu

pracownikom recepcji. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki

szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt poza teren ośrodka, a na

terenie ośrodka wyłącznie na smyczy. Właściciele zwierząt domowych ponoszą za nie

pełną odpowiedzialność.

19.

Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu lub

w

miejscach wskazanych przez pracowników recepcji.

Parking Ośrodka jest bezpłatny,

niestrzeżony, brama zamykana na noc w godz. 22.00- 6.00. Ewentualne przyjazdy lub

wyjazdy w godzinach 22.00-6.00 należy zgłaszać pracownikom recepcji.

20.`

Właściciel ośrodka

nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie ośrodka

pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

21.

W przypadku zgubienia klucza do domku, gość zobowiązany jest do niezwłocznego

zgłoszenia się do recepcji w celu wymiany zamka i uiszczenia opłaty w wysokości 40 zł.

22.

Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony pod opieką osób dorosłych.

23.

Na terenie ośrodka obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.

24.

Zezwala się na rozpalanie grilla wyłącznie w odległości około 1,5 metra

od domku.

Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest również do zagaszenia go i nadzorowania

podczas palenia.

25.

Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji przepada w momencie odwołania rezerwacji

26.

Zabrania się podłączania piecyków elektrycznych w domkach bez zgody pracowników

recepcji.

27.

Zabrania się mycia samochodów oraz pojazdów mechanicznych na terenie ośrodka.

28.

Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do kontenerów na terenie ośrodka.

29.

W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

III. Plac zabaw

30.

Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat.

31.

Dzieci korzystające z placu zabaw muszą znajdować się pod opieka osób dorosłych.

32.

Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

33.

Na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów.

34.

Na terenie ośrodka gra w piłkę siatkówkę dozwolona jest

wyłącznie na terenie boiska.

 

Dokonując rezerwacji akceptujesz warunki regulaminu.

 

 

 

Comments are closed.