Polityka prywatności (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma TURIS, Przerwanki 30A, 11-610 Pozezdrze, e-mail: owskarpa@wp.pl (dalej jako „Administrator”);
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytania oraz w celu przedstawienia informacji dotyczących działalności Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych bądź do momentu, w którym dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych okaże się zbędne z punktu widzenia celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednocześnie informujemy, że udostępnienie nam Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest  warunkiem przedstawienia informacji dotyczących działalności Administratora.
Rezerwacja
Promocje